Class 4: Odia: Notes

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ

 

ଅଧ୍ୟାୟ

ବିଷୟ

ଶିକ୍ଷତ୍ରୀ

ଟିକିଟିକିଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ
ହଜିଲା ଦିନର କଥାଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ
 ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ
ସନ୍ଧ୍ୟାଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସାହୁ
ଜନ୍ ଙ୍କ ପ୍ରିୟସଥୀ ଡ଼ିକ୍କୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
ଭାରତ ର ବୁଲ୍ ବୁଲ୍କୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆକୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
ସେମାନେ ଆମ ଭାଇଭଉଣୀକୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
ସାଇତି ରଖିବା,ସଜାଇ ରଖିବାକୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
୧୦ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ପାଠକୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
୧୧ମାଟି ଗଲା ବିଗିଡିକୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର
୧୨କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁକୁମାରୀ ନମ୍ରତା ନିହାରୀକା ଠାକୁର